Bảo vệ tài khoản Apple iCloud với YubiKey

Apple đã chính thức hỗ trợ các khóa bảo mật YubiKey của Yubico để mang đến khả năng bảo vệ tài khoản iCloud của bạn khỏi việc chiếm đoạt, lừa đảo trực tiếp. Bằng việc đăng ký YubiKey vào tài khoản iCloud, ngay cả khi mật khẩu tài khoản iCloud của bạn bị đánh cắp hacker cũng khó lòng truy cập được vào tài khoản, do phải vượt qua một bước xác thực nữa, đó là dùng khóa YubiKey.

Apple yêu cầu phải có ít nhất 2 khóa bảo mật YubiKey kết hợp với nhau để kích hoạt được tính năng bảo vệ tài khoản iCloud mạnh mẽ.

Khi đã thiết lập xong khóa bảo mật cho tài khoản Apple iCloud, toàn bộ các phiên đăng nhập trước có thể được kích hoạt thoát từ xa. Bạn bắt buộc phải sử dụng khóa bảo mật cùng với mật khẩu thì mới đăng nhập được các thiết bị mới. Tham khảo thêm thông tin từ Apple để tìm hiểu thêm về cách triển khai.

Khóa bảo mật YubiKey có thể được đăng ký từ iPhone/iPad hoặc từ máy Mac. Nếu đăng ký sử dụng iPhone/iPad, bạn sẽ cần iOS/iPadOS 16.3 hoặc cao hơn. Nếu đăng ký từ máy Mac, bạn sẽ cần hệ điều hành macOS Ventura 13.2 trở lên.

Video hướng dẫn kích hoạt bảo vệ Apple iCloud với khóa bảo mật YubiKey:

Mặc dù bạn không cần sử dụng YubiKey để kiểm tra cài đặt iCloud trên thiết bị iPhone hoặc macOS đã đăng nhập iCloud nhưng bạn có thể được nhắc sử dụng một trong số chúng khi đăng nhập vào iCloud từ trình duyệt mà Apple không nhận ra hoặc khi thiết lập một thiết bị Apple mới.

Sau khi nhập Apple ID và mật khẩu, bạn phải sử dụng một trong các khóa YubiKey đã đăng ký với tài khoản iCloud để xác minh đăng nhập.

Tham khảo thêm hướng dẫn của Yubico.