Yubico và Chương trình bảo vệ nâng cao của Google

Chương trình Bảo vệ Nâng cao của Google được thiết kết để bảo vệ Tài khoản Google của những người có nguy cơ bị tấn công trực tuyến có chủ đích cao nhất, bao gồm KOL, người nổi tiếng, các nhà báo, lãnh đạo doanh nghiệp… bằng cách bắt buộc sử dụng các khóa bảo mật vật lý như YubiKey của Yubico.

Ngoài mật khẩu để đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn, Chương trình Bảo vệ nâng cao yêu cầu bạn phải sử dụng khóa bảo mật vật lý như YubiKey, khóa bảo mật được tích hợp trong điện thoại Android 7.0 trở lên hoặc iPhone chạy iOS 10.0 trở lên. Điều này khiến nó trở nên an toàn hơn so với phương thức Xác minh 2 bước truyền thống.

Những phương thức xác thực kém an toàn có thể dễ dàng lừa đảo, bao gồm mã xác thực qua SMS hoặc ứng dụng Google Authenticator đều không được phép sử dụng và sẽ không còn hoạt động nữa.

Đồng thời, mọi hoạt động cố gắng truy cập trái phép bằng cách xác minh bổ sung trong quá trình khôi phục tài khoản cũng được Chương trình Bảo vệ nâng cao chặn đứng, bảo vệ tối đa tài khoản Google của bạn.

Tham khảo thêm về cách đăng ký chương trình tại trang thông tin Chương trình Bảo vệ Nâng cao của Google.