So sánh khóa bảo mật Yubico

Khóa bảo mật

Security Key Series

YubiKey 5 Series

YubiKey 5 FIPS Series

YubiKey Bio Series

Kết nối
USB-A
USB-C
Lightning
Không dây NFC
Chứng nhận
FIDO U2F
FIDO2
NIST – FIPS 140-2
IP68
FIDO L2
Tính năng bảo mật
WebAuthn
FIDO2 CTAP1
FIDO2 CTAP2
FIDO U2F (Universal Second Factor)
Smart card (PIV-compatible)
Yubico OTP
OATH – HOTP (Event)
OATH – TOTP (Time)
OpenPGP
Secure Static Passwords
Biometric
Loại thiết bị
FIDO HID Device
CCID Smart Card
HID Keyboard
Đặc tính mã hóa
RSA 2048
RSA 4096 (PGP)
ECC p256
ECC p384
Thiết kế & Độ bền
Chống nước
Chống biến dạng
Chống bụi
Không dùng pin
Không bộ phận chuyển động
Phương thức xác thực
Không dùng mật khẩu
Hai yếu tố mạnh mẽ
Đa yếu tố mạnh mẽ
YubiKey Tools
YubiKey Manager
Yubico Authenticator
Personalization Tool
Xuất xứ
Made in USA
Made in Sweden