So sánh khóa bảo mật YubiKey

Khóa bảo mật YubiKey 5C NFC YubiKey 5 NFC YubiKey 5 Nano YubiKey 5C YubiKey 5Ci YubiKey 5C Nano Yubico Security Key NFC
Kích thước 18mm x 45mm x 3.3mm, 3g 18mm x 45mm x 3.3mm, 3g 12mm x 13mm x 3.1mm, 1g 12.5mm x 29.5mm x 5mm, 2g 12mm x 40.3mm x 5mm, 2.9g 12mm x 10.1mm x 7mm, 1g 18mm x 45mm x 3.3mm, 3g
Kết nối YubiKey 5C NFC YubiKey 5 NFC YubiKey 5 Nano YubiKey 5C YubiKey 5Ci YubiKey 5C Nano Yubico Security Key NFC
USB-A
USB-C
Lightning
Không dây NFC
Tính năng YubiKey 5C NFC YubiKey 5 NFC YubiKey 5 Nano YubiKey 5C YubiKey 5Ci YubiKey 5C Nano Yubico Security Key NFC
Secure Static Passwords
Yubico OTP
OATH – HOTP (Event)
OATH – TOTP (Time)
PIV-Compliant Smart Card
OpenPGP
FIDO U2F (Universal Second Factor)
FIDO2
Secure Element
Ứng dụng nổi bật YubiKey 5C NFC YubiKey 5 NFC YubiKey 5 Nano YubiKey 5C YubiKey 5Ci YubiKey 5C Nano Yubico Security Key NFC
Google Accounts (U2F)
Facebook Accounts
GitHub (U2F)
Docker
Dropbox (U2F)
Salesforce
LastPass
Dashlane Premium
Many more applications
Chứng nhận YubiKey 5C NFC YubiKey 5 NFC YubiKey 5 Nano YubiKey 5C YubiKey 5Ci YubiKey 5C Nano Yubico Security Key NFC
FIDO U2F Certification
FIDO2 Certification
Loại thiết bị YubiKey 5C NFC YubiKey 5 NFC YubiKey 5 Nano YubiKey 5C YubiKey 5Ci YubiKey 5C Nano Yubico Security Key NFC
HID Keyboard
CCID Smart Card
FIDO U2F (Universal 2nd Factor) HID device
Đặc tính mã hóa YubiKey 5C NFC YubiKey 5 NFC YubiKey 5 Nano YubiKey 5C YubiKey 5Ci YubiKey 5C Nano Yubico Security Key NFC
RSA 2048
RSA 4096 (PGP)
ECC p256
ECC p384

 OATH-TOTP yêu cầu thêm ứng dụng – Yubico Authenticator