Khóa bảo mật Yubico “xuất xưởng” với bản cập nhật YubiKey firmware 5.7

Những dòng khóa bảo mật nổi tiếng của Yubico gồm YubiKey 5 Series, Security Key Series và Security Key Series – Enterprise Edition sẽ được “xuất xưởng” cùng một bản cập nhật mới và đó chính là YubiKey firmware 5.7.

Các khóa YubiKey firmware 5.7 đã có mặt tại DigiBit. Liên hệ mua ngay!

Các tính năng có trong Yubikey 5.7 hứa hẹn sẽ nâng cấp cho hệ thống bảo mật và chủ yếu tập trung vào các doanh nghiệp với khả năng bảo vệ dữ liệu nâng cao.

YubiKey firmware 5.7 được nâng cấp gì mới?

YubiKey 5 Series 

  • Cài đặt mã PIN được nâng cấp: Doanh nghiệp có thể tùy chỉnh độ phức tạp của mã PIN, để đảm bảo người dùng không thể sử dụng mã PIN dễ đoán – chặn các mẫu đơn giản và mã PIN thông dụng.
  • Chứng thực doanh nghiệp: Tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy xuất các mã định danh duy nhất trong quá trình đăng ký FIDO2 và hợp lý hóa việc theo dõi tài sản bằng cách cho phép nhà cung cấp danh tính đọc số sê-ri từ YubiKey trong quá trình đăng ký FIDO2.
  • Việc triển khai FIDO Client to Authenticator Protocol (CTAP) 2.1: Giúp mang lại những cải tiến liên quan đến mã PIN FIDO2, bao gồm bắt buộc thay đổi mã PIN và đảm bảo độ dài mã PIN tối thiểu, giải quyết các yêu cầu về mã PIN trong các tình huống “đăng ký hộ”.

  • Mở rộng khả năng lưu trữ: Tổng cộng có tới 190 thông tin xác thực. Việc mở rộng dung lượng lưu trữ này cho phép những người dùng passkey và mật khẩu một lần OATH thường xuyên hơn, đồng thời giúp chuyển sang tương lai không cần mật khẩu, góp phần bảo vệ dữ liệu một cách dễ dàng những vẫn an toàn.
  • Mở rộng và nâng cao các thuật toán khóa công khai: Việc hỗ trợ các RSA key lớn hơn (RSA-3072 và RSA-4096), hay Ed25519 key và X25519 giúp tăng cường chức năng quản lý khóa và tính linh hoạt cho các tổ chức.

Security Key Series – Enterprise Edition

Những khóa bảo mật thuộc Security Key Series – Enterprise Edition chỉ khả dụng thông qua YubiEnterprise Subscription. Vì vậy, nó chứa tất cả các lợi ích tập trung vào FIDO của YubiKey 5 Series được đề cập ở trên. Các khả năng Smart Card/PIV, OpenPGP, OATH và thông tin xác thực OTP không khả dụng trên bất kỳ Security Key Series nào do đó các bản cập nhật này không áp dụng.

Security Key Series

Dòng sản phẩm này với bản cập nhật firmware 5.7 sẽ có những nâng cấp tương tự như Security Key Series – Enterprise Edition, ngoại trừ khả năng hỗ trợ chứng thực doanh nghiệp và thực hiện theo dõi tài sản liên quan.

Hiện tại, nếu muốn trải nghiệm những thay đổi thú vị của YubiKey firmware 5.7 thì bạn chỉ có thể mua khóa mới thuộc YubiKey 5 Series, Security Key Series và Security Key Series – Enterprise Edition. Liên hệ DigiBit để được tư vấn chi tiết!

>> Tài liệu về YubiKey 5.7 có sẵn tại đây.