GitHub đã hỗ trợ khóa bảo mật khi dùng Git qua SSH

Hôm nay, GitHub thông báo đã hỗ trợ khóa bảo mật U2F và FIDO2 cho SSH, do đã cộng tác với GitHub để phát triển tính năng này, nên bạn có thể dễ dàng sử dụng khóa bảo mật YubiKey để bảo vệ tài khoản GitHub rất dễ dàng.

Trước đây, bạn có thể sử dụng YubiKey với SSH thông qua tính năng OpenPGP hoặc PIV. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ trực tiếp SSH này bạn sẽ dễ dàng cài đặt hơn, tiện dụng hơn. Tất cả các loại khóa bảo mật của Yubico đều có thể sử dụng được tính năng này.

Để sử dụng bạn sẽ cần tạo key pair, một cái public key sử dụng trên GitHub, một dạng private sử dụng cho khóa bảo mật.

Thông tin và hướng dẫn chi tiết mời các bạn tham khảo tại đây.