Yubico và Chương trình bảo vệ nâng cao của Google

Chương trình Bảo vệ Nâng cao của Google được thiết kết để bảo vệ Tài khoản Google của những người có nguy cơ bị tấn công trực tuyến có chủ đích cao nhất, bao gồm KOL, người nổi tiếng, các nhà báo, lãnh đạo doanh nghiệp… bằng cách bắt buộc sử dụng các khóa...

3 quan điểm sai lầm về xác thực 2 yếu tố

Giãn cách xã hội do tác động của Covid-19 đã khiến mạng Internet trở cần thiết hơn bao giờ hết. Mọi việc từ học tập, làm việc, mua sắm đến các cuộc gặp gỡ, giao lưu, tất cả đều diễn ra trên màn hình. Nó cũng tạo điều kiện cho các vấn đề an...

YubiKey được đánh giá 5 sao bởi Tạp chí SC

Vào tháng 1 đầu năm 2021, Tạp chí SC đã xếp hạng năm sao cho YubiKey 4 và gắn thẻ “Best buy“. Đây thực sự là một sản phẩm đáng được ghi nhận bởi những ưu điểm vượt trội: tính linh hoạt, độ tin cậy, độ bền, chi phí thấp, khả năng tương thích...